โมเดลอาหารหลัก 5 หมู่+อาหารเด็ก+อาหารผู้ป่วย+แบบจำลองอาหารแลกเปลี่ยน

โมเดลอาหารหลัก 5 หมู่ ,โมเดลอาหารสำหรับเด็กแรกเกิด และโมเดลอาหารผู้ป่วยต่างๆ,แบบจำลองอาหารแลกเปลี่ยน ,อาหารโภชนาการ

                Mike foodmodel มีจุดประสงค์ที่จะทำโมเดลอาหาร เพื่อให้สถานที่ต่างๆนำไปทำการเรียนการสอน จึงได้ทำโมเดลอาหารแลกเปลี่ยน โมเดลอาหารหลัก 5 หมู่ อาหารเด็ก อาหารผู้ป่วยขึ้นมา ถูกต้อง ได้มาตราฐานทางโภชนาการ เหมาะสมสำหรับสถานศึกษา ทั้งโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล สถานอนามัย หรือการจัดนิทรรศการต่างๆ

โมเดลอาหารแลกเปลี่ยน รุ่น กระเป๋าอลูมิเนียม
ประเภท: 

ติดต่อร้าน/สั่งสินค้า

164/15 ซ.ตากสิน22  ถ.ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กทม.10600

085-2400900 ออฟฟิต , 081-8153755 คุณไมค์

ID Line : mike.model
E-mail : mike.supap@gmail.com

E-mail ทุก mail จะตอบภายใน 24 ชม.หากเกินกว่านั้นแสดงว่าไม่ได้รับ mail นั้น รบกวนส่งอีกครั้ง ขอบคุณมากครับ

www.allfoodmodel.com

Have a Question?

E-mail : oh.mike@hotmail.com

E-mail : mike.supap@gmail.com 

Or fill out the form below.